Връх Триглав

Връх Триглав

Връх Триглав е една от най-атрактивните части на Националния парк „Централен Балкан“ в Стара планина. Издига се на 2276 м. надморска височина. От запад той е ограничен от дълбоката долина на река Тъжа, а от север и от изток от долината на река Габровница. Склоновете му са стръмни, на места се спускат непристъпни скални отвеси и сипеи. Гората тук е отстъпила по голямата част от територията на високопланинските пасища, които образуват своеобразна прерия.

Буйните потоци често се спускат от някой скален отвес и образуват живописни водопади. На територията на масива са разположени резерватите Соколна и Пеещи скали създадени с цел опазването на уникалното разнообразие на растителни и животински видове и форми на ландшафта.

Непристъпния за хората масив Триглав е дал уютни убежища на мечката, вълка и дивата коза, както и на множество редки птици. Можете да посетите две мечи бърлоги и да видите множество маркировъчни дървета, където мечките обозначават своята територия. На влажните участъци около потоците се наблюдават пресни отпечатъци от лапите на животните. При по-добър шанс могат да бъдат видени и диви кози, а рано напролет дори и мечки, които се движат по откритите пространства.

Могат да се наблюдават и множество интересни птици като величествения скален орел (Aquila chrisaetos), потайните планински кеклици (Alectoris graeca), сокола скитник (Falco peregrinus), големия ястреб (Accipiter gentilis), ловния сокол (Falco cherrug), белогърбия кълвач (Picoides leucotos).

 

 163 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.