Защитена местност Златно поле

Защитена местност Златно поле

Защитена местност Злато поле е най-голямата влажна зона с естествен характер по поречието на река Марица. Обхваща части от землищата на селата Нова Надежда (община Хасково), Брод, Райново и Злато поле (община Димитровград). Тя включва комплекс от свързани един с друг водни басейни с различна форма, големина и дълбочина, тръстикови и папурови масиви, острови и пасища. Защитената територия се е формирала в резултат изграждането на дига, която откъсва реката от нейното старо корито. Отделеният през 50-те години участък от реката е с формата на подкова и е с дължина около 2 км.

В резултат на човешката дейност в западната част на мъртвицата, а именно добива на инертни материали са се образували повечето от водните огледала, формиращи комплекса на влажната зона. Източната част е останала непроменена, обраснала с папур, тръстика и ракита.

Злато поле е обявено за защитена местност от 11.08.2001 година със заповед № РД-476 на МОСВ (ДВ 73/2001 г.) по предложение на САЕП „Гео“ и СНЦ „Зелени Балкани“. Площта на защитена територия е 84,79 ха.

Режим и статут

В защитената местност са забранени:

  • ново строителство
  • добив на инертни материали
  • водочерпене при спадане на нивото под 1,5 м от билото на остров №10
  • опожаряване на тръстикови и папурови масиви, без съгласуване с МОСВ
  • голи сечи в горските насаждения
  • промяна предназначението на земята на островите
  • отдаването за ползване на площи и водоеми без съгласуване от РИОСВ
  • извършване на лов и ловностопански мероприятия

Проблеми и заплахи

Защитената местност няма план за управление. Незаконният лов, при който се убиват и защитени видове, бракониерският риболов с мрежи. Изгарянето на тръстиката и папура.

Посещения

За да избегнете безпокойство на застрашени видове, не се отклонявайте от съществуващите пътища и маркирани пътеки! Не влизайте в тръстиковите масиви!

 

 161 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *