Пещера Мазата

Пещерата се намира в местността Мазето в Троянския Балкан, западно от Троянския проход, на надморската височина 1350 м. Дължината й е 367 м, а денивелацията – 11 м. Първото й проучване е направено през 1971 г. от пещерняци от софийския пещерен клуб Планинец, а през 1976 г. ловешки спелеолози завършват картата и проучването й. Входът й е с височина около 8 м и е разположен в скален венец. Основната й галерия е хоризонтална, разклонена на няколко места, а има и малък втори етаж. Първите синтрови езерца започват още в началото, а крайните части са най-богати на разнообразни образувания – цевични сталактити, сталагмити, синтрови барабани, сталактони. История По думите на местни хора, в миналото още напролет в пещерата са се събирали хайдути, там са полагали и клетва новоприетите в дружината. Споменава се името на Велчо Вражалията, чиято дружина е взела участие в Търновското въстание през 1821 г.

Фауна Фаунистично пещерата е изследвана през 1997 г. и е установена троглобионтната многоножка Lithobius rushovensis (Chilopoda), както и 10 вида прилепи, сред които световно застрашените голям и малък подковонос, голям и бехщайнов нощник, както и някои типично горски видове – воден нощник, кафяв дългоух прилеп, нощник на Брандт, мустакат нощник и др. В резултат на проучвания в периода 2005-2009 г., в пещерата са открити кватернерни фосили на пещерна мечка. Пещерните мечки са изчезнали преди около 12000 години в края на Плейстоцена. Консервация Всякакви дейности, свързани с разрушаването и замърсяването й, както и с безпокоенето, прогонването и убиването на обитателите й са наказуеми. За посещения с научно- изследователски цели е необходимо те предварително да бъдат съгласувани с МОСВ и Дирекцията на Националния парк Централен Балкан.

 148 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.