Плато Стражата

Плато Стражата

На около 2 км северно от Габрово се намира Стражата – най-голямото карстово плато, разположено между Севлиево, Дряново и Габрово. На северозапад то завършва с дъговидната “Вита стена” (702 м) – скален венец, който представлява естествена западна граница на платото.
Могъщата каменна гръд на Стражата внезапно изниква над полегатите склонове, покрити с ниви, пасища и гори, извисява се над 700 м, за да се спусне плавно на север към Дунавската равнина. От отвесния скален венец пред посетителите се разкрива живописен хоризонт във всички посоки и през всички годишни времена.
Още в древността Стражата е била оценена и от стратегическо гледище. В пещерите на скалния венец са намирали убежище първобитните хора и в тях са оставили фрагменти от съдове, костени и други предмети. Върху неплодородния гръб на скалата траките (VІ-V в. пр. н.е.) са изградили укрепление от ломени камъни, споявани с кален разтвор. По нареждане на римските императори през ІІ-ІV в. укрепеното тракийско селище се превръща в значителен опорен пункт за охрана на близкия път, идващ от Дунава. Римско – византийската крепост на Витата стена просъществувала и през ІV – VІ в. до идването на нашите прадеди – славяни и прабългари, за да оживее като феодално – болярско средище през Втората българска държава ХІІ – ХІV в.
За да се опазят природните местообитания и дивата флора и фауна, през 2007 г. част от платото – районът на скалния венец „Витата стена”, е обявен за Защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

 158 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.