Природен парк Беласица

Съвсем в края на 2007-ма година към списъка на природните паркове в България се присъединява още един. Пътят към легализирането на ПП “Беласица” е дълъг и съчетан с достатъчно много трудности, преодоляването на които най-накрая носи изключително удовлетворение от упоритата работа за неговите създатели. Идеята за превръщане на планината Беласица в Природен парк “Беласица” първоначално е инициирана от голяма група съмишленици, включваща местни хора, специалисти и учени, които започват да събират необходимата научна информация, документация и картографски материал. За по-голяма прозрачност и получаване на широк обществен отзвук, е проведено обществено обсъждане в град Петрич, за да се вземе предвид и нагласата на местното население, тъй като Беласица заема територията на община Петрич. Всъщност, началото на всичко това е през 2004-та, а само след около две години – през 2006-та, цялата необходима документация е подготвена и внесена в Министерството на околната среда и водите. Специално създадена комисия анализира предложението, което единодушно приема и предлага на тогавашния Министър на околната среда за подпис. Така – един чудесен проект, една прекрасна идея, става реалност и променя представата и отношението на туристите и природолюбителите към защитената територия. Дълги години планината е недостъпна за посещение и заградена с бодлива тел. Тази изолираност все пак е спомогнала за опазването на уникални растителни и животински видове.

През септември 2008 година е създадена и Дирекция към Природния парк, която да работи по реализация на целите за обявяването на Беласица за защитена територия. Сред тези цели са: опазване на естествените кестенови гори; опазване на вековни смесени гори от обикновен бук и обикновен кестен; развитие на екотуризма в района; многофункционално развитие на горското стопанство и много други.

Така, с  обявяването на Беласица за Природен парк, се осъществява официално признаване на високата природна стойност на планината. За краткия срок на съществуването си като парк, Беласица е включена в различни програми и проекти. Работи се по маркирането на тематични еко маршрути, изготвят се знаци и табла, които да улесняват посетителите, отпечатани са рекламни материали и брошури за промотирането на парка. И всичко това – с една единствена цел. Да се опази уникалното богатство на планината и за следващите поколения, защото Беласица ни принадлежи – тя е наша. Нека да я пазим!

 190 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.