Природен парк Персина

Природен парк Персина

Природен парк „Персина“ е обявен със Заповед № РД – 684 от 04.12.2000г. на Министъра на околната среда и водите и е един от най-младите природни паркове в България. Разположен е на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов, с обща площ от 21 762,2 ха.. Дирекцията на парка се намира в гр. Белене, малък, китен град на р. Дунав в плодородната Свищовско-Беленска низина.

Природен парк „Персина“ е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка – островните групи на Никопол – 4 острова и на Белене – известният Беленски дунавски архипелаг (БДА), състоящ се от 19 острова, пет от конто са румънски. БДА е с обща дължина около 18 км. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров – о. Персии (о. Белене), дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6.

Уникалността и голямата значимост на тази островна група стана причина на 24.09.2002 г. да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България – 6898 ха.

Най-важният тип екосистеми в парка са заливаемите крайдунавски гори и вътрешни блата. За опазването на тези хабитати са обявени редица защитени територии.

Уникалните природни дадености, богатото културно-историческо наследство в съчетание с гостоприемството на местните хора създават условия за развитие на орнитологичен, образователен, риболовен и други форми на екотуризъм. През 2002г. Дирекция на Природен парк „Персина“ започна изграждането на паркова инфраструктура. Построени са „Кът за отдих“ край р. Дунав, Скривалища за наблюдение на птици и Велосипеден маршрут до ЗМ „Кайкуша“.

 185 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.