Река Дряновска

Река Дряновска

Ляв приток на р. Белица. Извира източно от вр. Българка / Централна Стара планина – Шипченската планина/. Протича през градовете Плачковци, Трявна и Дряново. В горната си част е позната и като Тревненска река.  Между с. Царева ливада и Дряново образува дълбок трудно проходим пролом с дължина 7 км., който разделя карстовото плато Стражата. Тук се намира Дряновският манастир.
Водосборната площ на реката е 336 кв. км. Нейни притоци са Плачковска река и река Андъка. Пълноводие март – юни, маловодие –  юли-октомври. По долината минава ж.п. линия Русе – Велико Търново – Подкова.
Флората е представена от мизийски бук, габър, горун, изграждащи чисти и смесени фитоценози, които се намират в различно състояние. Антропологичната дейност се е отразила негативно върху тяхната продуктивност и структура. В състава им участва едролистната и дребнолистната липа, кленът и др. Има висока степен на лесителност. Горските ресурси нямат промишлено значение.
Реката е богата на риба /речен кефал, черна мрена, червеноперка и др./ и животински видове.

 188 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.