Граденишка пещера

Градешнишката пещера е една от най-интересните български пещери. Тя образувана в резултат на разтварянето и размиването на варовика от водите на подземната Градешнишка река. Има два входа. По-ниският, но по-голям има крушовидна форма, в основата си е широк 2м и е висок 2м. По-малкият и по-висок вход е трудно достъпен. Той има кръгла форма с диаметър 1м. Подземната част от река Градешница лъкатуши из галериите и на някои места затруднява преминаването на туристите. Достъпният тунел на пещерата е дълъг 780м. Необходимо е доста време за да бъдат разгледани различните галерии, всяка от които е разнообразна и украсена с чудни пещерни образувания като в приказен подземен свят. В първата галерия може да се види един голям сталагмит, над който се спускат малки сталактити, а вляво от него има красива синтрова каскада, на това място реката е дълбока и непроходима. По-нататък се вижда множество от сталагмити, които се издигат от земята, а срещу тях от тавана висят десетки снежнобели сталактити. Има и различни каменни колони. На места сталактитите са много тънки и крехки, подобни на сламки. Там където таванът е по-нисък, сталактитите се отразяват във водата под тях и създават още по-силно впечатление. В друга галерия могат да се видят множество своеобразни сферични сталактити, които в основата си са издути и закръглени с диаметър 5 – 15см. Те приличат на луковици, репички или вимета. Може да се види също така и чудни образувания, подобни на красив полилей изграден от множество сребристи сталагмити, подобни на свещи. В друга галерия може да се видят различни каменни драперии, които много приличат на част от голямо перде. Таванът на залата е украсен със стотици бели и розови тънки сталактити, разположени в няколко редици. Погледнати отдалеч, те много приличат на вкаменен дъжд. Това е много красива гледка. Между сталактитите е изправен голям сталактон, сякаш нарочно създаден за да поддържа приказно красивия таван. Преминавайки през галериите и коридорите се виждат чудни форми, които човешката фантазия оприличава на различни фигури. Навътре в пещерата се разкрива и една от най-впечатляващите й части – терасовидна зала, украсена с кафяво обагрени тънки колони (подобни на ресни с различни размери), синтрови вани, кристално бели вкаменени водопади. Горната тераса на залата е осеяна с колони сталактити и сталагмити, така съчетани, че наподобяват чуден декор от сцена на подземен театър, подходящ за дестки приказки. В десния край на залата са наредени една над друга няколко вани, сякаш изваяни от бял мрамор. На дъното на най-ниската от тях, запълнена с кристално чиста вода, лежат няколко оолита – пещерни перли. Те имат кълбовидна, лещовидна или яйцевидна форма. Към синтровите вани се насочват струйни сталактити, подобни на вкаменен водопад. В пещерата има и някои непроходими зали, но и това, което може да се види в достъпните части оставя незабравими впечатления и изпълва посетителя с възхищение пред природните творения.

 164 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.