Река Росица

Река Росица

Целите северни склонове на Стара планина, от връх Зелениковец до рида Осениковец на изток, са обхванати от широкия водосборен басейн на река Росица (дължина 164 км и водосборна площ 2262 кв.км.). Реката води началото си северно от местността Червената локва между връх Корубашица и връх Бухала. По-значителни нейни леви притоци са река Негойчевица – образува се от река Кащица, която извира от местността Искарите, северно от връх Зелениковец; река Кръвенишка – извира от Предбалкана, на нея е построен язовир „Крапец” и се влива в река Росица при село Стоките; река Бяла – образува се от река Суха Бяла, която също води началото си от местността Искарите, и от река Мокра Бяла, която извира от Сухия улей, източно от връх Зелениковец, и се влива в Росица при махала „Валевци”; река Багарещица – извира северно от върховете Гроба и Росоватец с нейния десен приток река Цървулщица, която води началото си северно от местността Белия кладенец.
По-важни десни притоци на река Росица, които се раждат от Калоферска планина, са: река Малобухалщица – води началото си североизточно от връх Бухала; река Зелениковец – извира североизточно от връх Корита; и река Марищница с десния й приток Голщица – дренират западните склонове на рида Осениковец.
Река Росица е един от основните притоци на р.Янтра.

 181 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *